Žaliosios pramonės inovacijos


Ūkio ministerija  keturioms Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms paskirstė 12 mln. litų paramos iš 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo inovatyvioms aplinkosaugos technologijoms kurti ir diegti. Viena iš atrinktų įmonių – alternatyvaus kuro technologijas plėtojanti įmonė „SG dujos“, kuriai skirta 2 mln. litų.

„Teikiant paramą pagal Žaliosios pramonės programą, prioritetas skiriamas ne tik tiems projektams, kurie leistų įmonei įdiegti aplinkosauginius sprendimus, bet ir įvertinama ekonominė šių investicijų nauda. Projektai turi būti naudingi ir aplinkai, ir verslui“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

Įmonei „SG dujos“ skirta 2 mln. litų. Bendrovė planuoja patobulinti SGD gamybos technologinius procesus, kurie padės sumažinti jų poveikį aplinkai ir padidinti gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą. Technologinio proceso patobulinimas sudarys galimybę degalinėse pildyti autobusus hirdrometanu – vandenilio ir gamtinių dujų mišiniu.

Žaliosios pramonės inovacijų programa įgyvendinama bendradarbiaujant su Norvegijos verslo skatinimo agentūra „Innovation Norway“. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms kompensuojama iki 60 proc. įgyvendinamų projektų vertės.