UAB „SG dujos“ sėkmingai įrengė pirmuosius Lietuvoje hidrometano (suslėgtų gamtinių dujų, praturtintų vandeniliu), gamybos modulius Marijampolės, Telšių ir Ukmergės autobusų parkuose. 

"Naujoji įranga ruoš kurą gamtinėmis dujomis varomiems miestų autobusams, pakeičiant 10% gamtinių dujų tūrio vandeniliu. Per planuojamą pirminį eksploatacijos laikotarpį (10 milijonų kilometrų), inovacija leis sutaupyti 360 tonų CO2 teršalų, o tai yra 23% mažiau nei naudojant dyzeliną", - sakė UAB „SG dujos“ generalinis direktorius Virginijus Korsakas.

Galimybes įdiegti ekologiško kuro modulius suteikė Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų 2009-2014 m. programos finansuotas projektas „Žaliosios inovacijos SGD gamybos technologiniuose procesuose” (Projekto nr. NOR-LT09-ŪM-01-K-03-001). 

Projektą įgyvendinti padėjo mokslinius tyrimus vykdanti bendrovė - UAB “SG dujos Auto”, kurios mokslininkų komanda sukūrė šiai situacijai optimalų kuro mišinį - H2NG. Mokslininkai eksperimentinių transporto tyrimų laboratorijoje Pabradėje tyrė vandenilio panaudojimo galimybes bei technologijas, išanalizavo įvairių transporto priemonių techninius ir ekspoatacinius parametrus, sukūrė pramoninės kuro mišinių gamybos technologiją. 

“SG dujos” įmonių grupė jau šiandien gali pasiūlyti rinkai sprendimus, įgalinančius  gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones į aplinką išmesti mažiau kenksmingų teršalų. Tokius kuro mišinių gamybos modulius įmonė planuoja pritaikyti gamtinių dujų transporto infrastruktūros plėtroje jau artimiausiu metu. “SG dujos” planuoja ir toliau kurti naujus inovatyvius produktus bei plėtoti gamtinių dujų bei ekologiškų dujinių mišinių infastruktūrą. 

Projektą administruoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Viešoji įstaiga “Centrinė projektų valdymo agentūra”. Pagal finansavimo sutartį, šiam projektui priskiriama išlaidų iki 1 297 053 eurų, iš kurių finansavimo lėšos sudaro iki 583 674 eurų, vykdytojo nuosavos lėšos - iki 713 379 eurų. 

UAB „SG dujos“ yra suslėgtų gamtinių dujų kaip kuro rūšies pritaikymo Lietuvos transporte pradininkė ir lyderė, sėkmingai plėtojanti savo veiklą ir reikšmingai prisidedanti prie alternatyvaus kuro Lietuvoje plėtros. Šiuo metu įmonė savo veiklą yra sutelkusi šešiuose Lietuvos miestuose – Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje, Telšiuose ir Ukmergėje, padeda šių miestų autobusų parkams atsinaujinti gamtinėmis dujomis varomais autobusais, plėtoja suslėgtų gamtinių dujų ir ekologiškų kuro mišinių infrastruktūrą. Bendrovė projektuoja, stato ir eksploatuoja gamtinių dujų kompresorines stotis, kuriose transporto priemonės galėtų greitai ir patogiai užsipildyti kuro talpas bei važiuoti naudodami šį pigų ir ekologišką kurą.