Telšiuose, kuris šiuo metu yra vienas iš trijų Lietuvos miestų, turinčių veikiančią hidrometano (H2NG- gamtinių dujų praturtintų vandeniliu) infrastruktūrą, lankėsi Norvegijos atstovai. Kompresorinę stotį, kuri aptarnauja Telšių autobusų parko autobusus, apžiūrėti atvyko Norvegijos Karalystės ambasadorius Dagas Malmeris Halvorsenas, „Innovation Norway“ atstovai, taip pat Lietuvos Centrinės projektų valdymo agentūros specialistai. 

Su H2NG technologijos privalumais supažindino šias technologijas įdiegusių įmonių - bendrovės „SG dujos“ technikos direktorius Darius Juozapavičius ir “SG dujos Auto” direktorius Vidas Korsakas. Susitikimo metu su „Innovation Norway“ atstovais sutarta dar kartą susitikti Osle ir aptarti tolesnes vandenilio ir gamtinių dujų mišinių panaudojimo plėtros galimybes bei perspektyvas. Pasinaudojant Norvegijos parama, Lietuvoje įrengtos trys hidrometano gamybos moduliai – Telšiuose, Marijampolėje ir Ukmergėje, šiais ekologiško kuro moduliais jau daugiau nei metus sėkmingai naudojasi šių miestų autobusų parkai.

Iš viso „SG dujos“ į šiuos tris objektus investavo apie 1,5 mln. eurų, daugiau nei trečdalis šios sumos – 567,4 tūkst. eurų skirta iš Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos. „Naujoji įranga ruošia kurą gamtinėmis dujomis varomiems miestų autobusams, pakeičiant 10% gamtinių dujų tūrio vandeniliu. Per planuojamą pirminį eksploatacijos laikotarpį (10 milijonų kilometrų), inovacija leis sutaupyti 360 tonų CO2 teršalų, o tai yra 23% mažiau nei naudojant dyzeliną“, – sakė UAB „SG dujos“ generalinis direktorius Virginijus Korsakas. 

Projektą įgyvendinti padėjo mokslinius tyrimus vykdanti bendrovė – UAB “SG dujos Auto”, kurios mokslininkų komanda sukūrė šiai situacijai optimalų kuro mišinį – H2NG. Mokslininkai eksperimentinių transporto tyrimų laboratorijoje Pabradėje tyrė vandenilio panaudojimo galimybes bei technologijas, išanalizavo įvairių transporto priemonių techninius ir eksploatacinius parametrus, sukūrė pramoninės kuro mišinių gamybos technologiją. 

Pasak V. Korsako, “SG dujos” įmonių grupė jau šiandien gali pasiūlyti rinkai sprendimus, įgalinančius gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones į aplinką išmesti mažiau kenksmingų teršalų. “SG dujos” planuoja ir toliau kurti naujus inovatyvius produktus bei plėtoti gamtinių dujų bei ekologiškų dujinių mišinių infastruktūrą. 

UAB „SG dujos“ yra suslėgtų gamtinių dujų kaip kuro rūšies pritaikymo Lietuvos transporte pradininkė ir lyderė, sėkmingai plėtojanti savo veiklą ir reikšmingai prisidedanti prie alternatyvaus kuro Lietuvoje plėtros. Šiuo metu įmonė savo veiklą yra sutelkusi šešiuose Lietuvos miestuose – Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje, Telšiuose ir Ukmergėje, padeda šių miestų autobusų parkams atsinaujinti gamtinėmis dujomis varomais autobusais, plėtoja suslėgtų gamtinių dujų ir ekologiškų kuro mišinių infrastruktūrą. Bendrovė projektuoja, stato ir eksploatuoja gamtinių dujų kompresorines stotis, kuriose transporto priemonės galėtų greitai ir patogiai užsipildyti kuro talpas bei važiuoti naudodami šį pigų ir ekologišką kurą.