Švedijos Vyriausybė šiemet dar trims metams pratęsė lengvatą įsigyti automobilius, kurie naudoja alternatyvų kurą. Ši nuostata yra taikoma aplinkai draugiškiems įmonių automobiliams – varomiems gamtinėmis dujomis, elektra arba hibridiniams automobiliams.

Automobilį įsigyjanti įmonė gali pasinaudoti lengvata – 40 proc. mažesniu mokesčiu, sumažinančiu naujo gamtinėmis dujomis varomo automobilio kainą iki tokio paties lygmens kaip ir benzinu ar dyzelinu varomo automobilio. Tai reiškia, kad lengvata netiesiogiai veikia ir visą privačių automobilių rinką, kadangi kas trejus metus įmonės atnaujina savo automobilių parkus.

Lengvata tikimasi pasiekti, kad šioje Skandinavijos šalyje atsirastų daugiau gamtinių dujų pildymo stočių, didėtų biometano gavyba, nors ir dabar biometanas jau sudaro 60 proc. visų gamtinių dujų kiekio, tiekiamo gamtinėmis dujomis varomiems automobiliams.

Šis žingsnis yra skirtas įgyvendinti ir suderinti nacionalines ir Europos Sąjungos iniciatyvas, skirtas skatinti gamtinėmis dujomis varomus automobilius, jų pildymo stočių tinklą, kuris menkas išvystymas ilgus metus yra vienas didžiausių stabdžių gamtinių dujų automobilių rinkos plėtrai.

(parengta pagal NGVA Europe informaciją)