UAB „SG dujos Auto“ prisijungė prie skaidrumo iniciatyvos „Jonvabaliai“, kurios tikslas - pateikti visuomenei daugiau informacijos apie Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus.Nuo šiol „Jonvabaliuose“ - ir Vandenilio kaip kuro ar kuro priedo, ekologiškų kuro priedų ir kuro sistemų eksperimentinių tyrimų laboratorija, įkurta Pabradėje. 

Pasirašiusi sutartį su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“, įmonė „SG dujos Auto“ šį projektą pradėjo įgyvendinti 2012 m. lapkričio mėn., projektui skirta 5,3 mln. litų paramos suma iš ES struktūrinių fondų. Projektas vykdomas pagal ES fondų priemonę „Intelektas LT+“. Bendra projekto vertė – 7,6 mln. litų. 

Projekto tikslas – tirti vandenilio panaudojimo kuro gamybai Lietuvoje galimybes bei aplinkai draugiško kuro gamybos technologijas, plėtoti pažangius naujausius vandenilio kaip kuro ar kuro priedo pritaikymo kartu su gamtinėmis dujomis metodus. Laboratorijoje tiriamos vandenilio įterpimo į gamtines dujas galimybes nustatant tinkamiausias vandenilio proporcijas, kad šis kuras galėtų būti naudojamas gamtinėmis dujomis varomuose automobilių varikliuose, atsižvelgiant į variklių technines charakteristikas. 

Naujoji mokslo tyrimų laboratorija įkurta pasitelkus mokslo partnerius – Lietuvos energetikos institutą bei Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Tai pirmoji tokio pobūdžio laboratorija Lietuvoje ir Baltijos šalyse. UAB „SG dujos Auto“ priklauso „SG dujos“ įmonių grupei. „SG dujos“ yra suslėgtų gamtinių dujų kaip kuro rūšies pritaikymo Lietuvos transporte pradininkė ir lyderė, sėkmingai plėtojanti savo veiklą ir reikšmingai prisidedanti prie alternatyvaus kuro Lietuvoje plėtros. 

Šiuo metu įmonė savo veiklą yra sutelkusi Klaipėdoje, Šiauliuose ir Kaune, padeda miestų autobusų parkams atsinaujinti gamtinėmis dujomis varomais autobusais, plėtoja suslėgtų gamtinių dujų infrastruktūrą. Bendrovė projektuoja, stato ir eksploatuoja gamtinių dujų kompresorines stotis, kuriose miestų autobusai galėtų greitai ir patogiai užsipildyti kuro talpas bei važiuoti naudodami šį pigų ir ekologišką kurą.