Alternatyvių Degalų ir Infrastruktūros Asociacija užbaigė parengiamuosius darbus ir pradeda nuolatinę veiklą – balandžio 11 dieną Vilniuje įvyko pirmasis visuotinis asociacijos narių susirinkimas. 

Asociacija vienija aštuonias bendroves ir institucijas, kurių veikla yra susijusi su alternatyvių degalų ir atitinkamos automobilių užpildymo infrastruktūros Lietuvoje plėtra ir ekologiškai švarių degalų mišinių praktinio panaudojimo tyrimais. Asociacijai priklauso bendrovės „Scania Lietuva“, „Busturas“, „Klaipėdos autobusų parkas“, „SG dujos“, „SG dujos Auto“, „Metano dujų sistemos“, „VIVA GRID“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

 Augantis suidomėjimas asociacijos veikla neabejotinai rodo, kad narių skaičius jau artimiausiu metu toliau augs. 2016 m. pabaigoje įkurta Alternatyvių Degalų ir Infrastruktūros Asociacijos (ADIA) siekia skatinti alternatyvių degalų ir infrastruktūros plėtrą Lietuvos transporto sektoriuje mažinant taršą ir triukšmingumą miestuose ir gyvenvietėse.Asociacija sieks apjungti visų asociacijos narių pastangas ir patirtį, kurių verslas ar veikla yra susijęs su alternatyvių tradiciniam kurui degalų gamyba, tiekimu, naudojimu ar moksliniais tyrimais. Pasak ADIA prezidento Virginijaus Korsako, asociacija pirmiausiai sieks skatinti pažangą ir inovacijas Lietuvos transporto sistemoje,aplinkosauginių standartų prioritetinį diegimą, transporto parkų tolesnį atnaujinimą, racionalų ir efektyvų energijos šaltinių bei alternatyvių degalų panaudojimą. 

„Teiksime pasiūlymus valdžios institucijoms kuriant palankią alternatyvių degalų plėtrai verslo teisinę aplinką. Asociacija ir jos nariai kryptingai sieks prisidėti rengiant tikslines ilgalaikes programas ir strategijas, teisės aktus bei normatyvinius dokumentus , reglamentuojančius investicijas, mokesčius, skatinančius aplinkosaugos standartus , skaidrią viešo sektoriaus įmonių verslo aplinką“, sakė V. Korsakas. 

Vienas iš pagrindinių asociacijos uždavinių - siekti, kad Lietuvoje būtų sparčiau įgyvendinti Europos Sąjungos ir nacionaliniai prioritetai alternatyvių degalų ir infrastruktūros plėtros srityje, skatinamas viešojo ir privataus sektoriaus dialogas. „Europos Sąjunga yra labai aiškiai įvardinusi alternatyvaus kuro rūšis, kurioms bus skiriamas išskirtinis dėmesys – tai suslėgtos ir suskystintos gamtinės dujos, vandenilis ir elektra arba visų šių kuro rūšių arba dalies jų naudojimas kartu. Šiuo metu alternatyvaus kuro ir jo infrastruktūros plėtrai skiriamas valstybės dėmesys nėra tenkinantis. Kitose ES šalyse diegiama ne tik skatinanti mokestinė aplinka, bet ir skiriamos tikslinės subsidijos alternatyvių degalų bei transporto užpildymo ir pakrovimo infrastruktūros plėtrai. Pavyzdžiui Klaipėdos uoste turime didžiulį gamtinių dujų terminalą – belieka rasti teisingus kelius lengvai prieinamai šį resursą kuo labiau išnaudoti būtent transporto sektoriuje“, - sakė V. Korsakas.