Lėšų šimtui ekologiškų autobusų pirkti Lietuvos autobusų parkams skirta pagal Klimato kaitos specialiąją programą, įgyvendinant Lietuvos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos sutartį dėl vadinamųjų taršos leidimų pardavimo.

Bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“, kuri LR aplinkos ministro įsakymu buvo paskirta centrine perkančiąja organizacija vykdyti viešojo pirkimo konkursą mažai taršiems autobusams įsigyti, jau parengė bei paskelbė konkurso sąlygas bei įsigyjamų autobusų technines specifikacijas.

Autobusai bus perkami dešimčiai miestų – Šiaulių bendrovei „Busturas“, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Kauno autobusai“, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, UAB „Marijampolės autobusų parkas“, UAB „Panevėžio autobusų parkas“, UAB „Raseinių autobusų parkas“, UAB „Telšių autobusų parkas“, UAB „Ukmergės autobusų parkas“ bei UAB „Vilniaus viešasis transportas“.

Visoms įmonėms paskirstyta po vieną neįprastą transporto priemonę – suslėgtomis gamtinėmis dujomis bei elektra varomą hibridinį autobusą. Tokias transporto priemones kol kas rinkai siūlo tik Ispanijos autobusų gamintojai. Be to, vilniečiams skirta lėšų įsigyti 21, kauniečiams – 14, klaipėdiečiams – 11, šiauliečiams, telšiškiams ir panevėžiečiams – po 8, marijampoliečiams – 7, raseiniškiams – 6, ukmergiečiams – 5, elektrėniškiams – 3 suslėgtas gamtines dujas naudojančius autobusus.

Viešojo pirkimo konkurso sąlygose numatytos privalomos transporto priemonių techninės specifikacijos, jų pagaminimo bei pristatymo terminas, pasiūlymų vertinimo kriterijai.

Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus šių konkurso sąlygų reikalavimuose bei skelbime apie pirkimą, ir pateikti nurodytus dokumentus.

 

(parengta pagl ebus.lt informaciją)