Tarptautinės gamtinėmis dujomis varomų automobilių asociacijos „NGV Global“ duomenimis, įvertinus 2011 metais įvykusius statistinius pokyčius akivaizdu, kad gamtinėmis dujomis varomų automobilių ir jų pildymo stočių skaičius pasaulyje smarkiai augo.  „NGV Global“ duomenimis, 2011 m. 84-iose pasaulio šalyse važinėjo daugiau nei 15 milijonų gamtinėmis dujomis varomų autotransporto priemonių, t. y. 19,9 proc. daugiau nei 2010 metų pabaigoje.

„NGV Global“ duomenimis, per paskutinį dešimtmetį kiekvienais metais pasaulyje gamtinėmis dujomis varomų automobilių skaičius didėjo 22,9 procentais. 2011 metų pabaigoje pasaulyje veikė beveik 20 tūkst. (19 941) gamtinių dujų degalinių, t. y. 20,8 proc. daugiau nei 2010 metais.