2012 m. lapkričio 14 dieną bendrovė „SG dujos Auto“ Pabradėje oficialiai pradėjo unikalaus Lietuvoje projekto – „Vandenilio kaip kuro ar kuro priedo, ekologiškų kuro priedų ir kuro sistemų eksperimentinių tyrimų laboratorijos“ – statybas. Bendra projekto vertė – 7,6 mln. litų, iš jų 5,3 mln. litų sudaro iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauta parama.

Projekto tikslas – tirti vandenilio panaudojimo kuro gamybai Lietuvoje galimybes bei aplinkai draugiško kuro gamybos technologijas, plėtoti pažangius naujausius vandenilio kaip kuro ar kuro priedo pritaikymo kartu su gamtinėmis dujomis metodus.

Oficialiai projektas pradėtas  2011 m. lapkričio mėnesį ir planuojamas užbaigti 2013 m. pavasarį. Laboratorija yra kuriama pasitelkus mokslo partnerius – Lietuvos energetikos institutą bei Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Naujoji mokslo tyrimų laboratorija kurs bendrą metodiką, kaip panaudoti naują kuro rūšį – vandenilio ir gamtinių dujų mišinį (hidrometaną) gamtinėmis dujomis varomose transporto priemonėse. 

„Naujoji laboratorija tirs vandenilio įterpimo į gamtines dujas galimybes ir nustatys tinkamiausias vandenilio proporcijas gamtinėmis dujomis varomuose automobilių varikliuose, atsižvelgiant į variklių technines charakteristikas, – sakė „SG dujos Auto“ direktorius Vidas Korsakas.

Lapkričio mėnesį ir planuojamas užbaigti 2013 m. pavasarį. Laboratorija yra kuriama pasitelkus mokslo partnerius – Lietuvos energetikos institutą bei Vilniaus Gedimino technikos universitetą.

Hidrometaną  taip pat planuojama panaudoti ir įvairiose kitose transporto priemonėse, varomose benzinu ir dyzelinu. Pasak V. Korsako, hidrometaną galėtų naudoti komunalinio ūkio ir specialiosios paskirties įmonių transportas, taksi parkai, o sukūrus hidrometano užpylimo stočių tinklą – ir tarpmiestinio susisiekimo autobusai bei dalis lengvųjų transporto priemonių.

„Pradėjus veikti laboratorijai ir sukūrus praktinius vandenilio įterpimo į gamtines dujas modelius, šią naują kuro rūšį pirmiausiai suteiksime galimybę išbandyti ir naudoti Lietuvos autobusų parkams, kurie paskutiniu metu įsigyja vis daugiau ekologiškų gamtinėmis dujomis varomų autobusų. Planuojame, kad Lietuvoje sukurtos ir išbandytos technologijos bus paklausios ir užsienio šalyse, plėtojančiose gamtinių dujų automobiliams infrastruktūrą“, – sakė V. Korsakas.

Įsteigus alternatyvaus kuro laboratoriją, numatyta kurti eksperimentinius hidrometano gamybos modulius, lengvai įdiegiamus degalinių ir viešojo transporto aptarnavimo infrastruktūroje, o vėliau – sukurti reikiamas sąlygas pradėti hidrometano įrangos pramoninę gamybą.

Pasak V. Korsako, planuojama, kad įgyvendinus projektą, komerciniai hidrometano gamybos moduliai bus eksportuojami į kitų šalių rinkas (Latviją, Estiją, Rusiją, Lenkiją, Vakarų Europos šalis, Kazachstaną ir t.t.).

Naujuoju projektu  siekiama prisidėti prie inovatyvių aukštųjų technologijų produktų Lietuvoje kūrimo ir pritaikymo praktinėje veikloje, suteikti galimybę atsirasti naujoms aukštos kvalifikacijos specialistų darbo vietoms, paskatinti aukštųjų technologijų paslaugų ir produktų eksportą.