Šių metų birželio mėnesį Europos Komisijos parengtoje CARS 21 (Konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistemos) ataskaitoje gamtinės dujos (biometanas) yra įvardijamos viena iš pagrindinių alternatyvių kuro rūšių, galinčių padėti sumažinti iš naftos išgaunamo kuro panaudojimo Europos transporto sektoriuje dalį. Ataskaitoje rašoma, kad biometanas yra viena iš kuro rūšių, galinčių padėti pasiekti, jog iki 2020 m. alternatyvaus kuro Europos keliuose suvartojimo dalis sudarytų bent 10 proc. viso sunaudojamo kuro. CARS 21 iniaciatyva yra Europos Komisijos modernios pramonės politikos dalis.

Biometanas mažiau teršia aplinką nei iš naftos išgaunamas kuras, be to jis yra lengvai maišomas su iškastinės kilmės gamtinėmis dujomis. Gamtinėmis dujomis dirbantys varikliai yra ne tokie triukšmingi, todėl tai yra ypač aktualu miestuose ir jų apylinkėse. Viena iš priežasčių, stabdančių gamtinių dujų kaip kuro transportui plėtrą – iki šiol menkai išvystyta dujų užpylimo tinklo infrastruktūra.

Europos Sąjungos šalių ekspertų grupė, kurioje nagrinėjamos ateities kuro transportui perspektyvos 2011 m. sausio mėnesį parengtoje ataskaitoje pabrėžė, kad suskystintos ir suslėgtos gamtinės dujos turėtų būti pagrindinis alternatyvus kuras miestų transportui visų rūšių transportui, taip pat tokioms transporto priemonėms kaip traukiniai, laivai ir lėktuvai.

Viena iš pagrindinių dilemų, kurios šiuo metu yra sprendžiamos Europoje Sąjungoje – kaip sumažinti anglies dvideginio išmetimą transporto sektoriuje ir pasiekti, kad būtų naudojama kuo daugiau ekologiško kuro. Kol kas Europos kelių transportas vis dar yra priklausomas nuo kuro, išgaunamo iš naftos – net 96 proc. keliuose sutinkamų transporto priemonių naudoja kurą, kurio pagrindas – nafta. Iki 2020 m., remiantis Europos Sąjungos direktyva 2009/28/EC, transporto sektoriuje naudojamo kuro dalis turėtų padidėti iki 10 proc.

(Parengta pagal www.NGVAEurope.eu informaciją)