2011 m. lapkričio mėnesį Lietuvoje oficialiai pradėtas įgyvendinti vandenilio kaip kuro ar kuro priedo, ekologiškų kuro priedų ir kuro sistemų eksperimentinių tyrimų laboratorijos įkūrimo projektas. Bendra projekto vertė – 7,6 mln. litų, iš jų 5,3 mln. litų sudaro iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauta parama. Projektą įgyvendina UAB „SG dujos Auto“. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2012 m. rugpjūčio 1 dienos.

Projekto tikslas – tirti vandenilio panaudojimo kuro gamybai Lietuvoje galimybes bei aplinkai draugiško kuro gamybos technologijas, plėtoti pažangius naujausius vandenilio kaip kuro ar kuro priedo pritaikymo kartu su gamtinėmis dujomis metodus.

Naujoji mokslo tyrimų laboratorija kurs bendrą metodiką, kaip panaudoti naują kuro rūšį – vandenilio ir gamtinių dujų mišinį (hidrometaną) gamtinėmis dujomis varomuose automobiliuose. Planuojama hidrometaną  taip pat panaudoti įvairiose transporto priemonėse, varomose benzinu ir dyzelinu.
Įsteigus alternatyvaus kuro laboratoriją, numatyta sukurti eksperimentinį hidrometano gamybos modulį, lengvai įdiegiamą degalinių ir viešojo transporto aptarnavimo infrastruktūroje, o vėliau – pradėti hidrometano įrangos pramoninę gamybą.

Planuojama, kad hidrometaną galės naudoti komunalinio ūkio ir specialiosios paskirties įmonių transportas, taksi parkai, o sukūrus hidrometano užpylimo stočių tinklą – ir tarpmiestinio susisiekimo autobusai bei dalis lengvųjų transporto priemonių.

Be Lietuvos rinkos, hidrometanas, kaip alternatyvus kuras galėtų būti populiarus ir užsienio šalyse. Tą sąlygoja tos pačios ekonominės ir aplinkosauginės priežastys, kaip ir Lietuvoje.  Planuojama, kad įgyvendinus projektą ir sukūrus naująsias eksperimentines technologijas, komerciniai hidrometano gamybos moduliai galėtų būti eksportuojami į užsienio šalis (Latviją, Estiją, Rusiją, Lenkiją, Vakarų Europos šalis, Kazachstaną ir t.t.).

Naujasis projektas  prisidės prie inovatyvių aukštųjų technologijų produktų kūrimo Lietuvoje,  suteiks galimybę kurti naujas aukštos kvalifikacijos specialistų darbo vietas, paskatins aukštųjų technologijų paslaugų ir produktų eksportą, prisidės prie privataus verslo ir mokslo institucijų bendradarbiavimo ir mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymo praktikoje, komercinėje veikloje.