CNG.auto.pl  gruodžio 12 d. duomenimis, Lenkijoje važinėja 3392 suslėgtomis gamtinėmis dujomis (SGD) varomos transporto priemonės, iš kurių 1500 priklauso privatiems asmenims. Šalyje veikia 24 suslėgtų gamtinių dujų pildymo stotys. 

SGD automobilius Lenkijoje naudoja keletas taksi kompanijų, o pastaruoju metu SGD ėmė plačiu domėtis šiukšlių išvežimo bendrovės - viena Varšuvos bendrovė neseniai įsigijo 33 šiukšlėms transportuoti pritaikytus sunkvežimius, naudojančius suslėgtas gamtins dujas.