Italijos automobilių pramonės asociacijos ANFIA naujais duomenimis gamtinėmis dujomis varomos transporto priemonės dabar užima 5,3% visų naujų automobilių, parduodamų Italijoje, rinkos. Italija turi didžiausią alternatyviu kuru varomų automobilių rinką Europoje - beveik 200 tūkst. automobilių 2013 m., taip ir pagal rinkos dalį (15,3%). 

Gamtines dujas naudojančioms transporto priemonėms tenka svarbus vaidmuo. Pagal energijos įmonės ENI duomenis Italijos keliuose iš viso skaičiuojama 880 tūkst. gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių, arba maždaug 80% visų Europos dujomis varomų automobilių parko. 

Spartųjį pastaraisiais metais Italijos gamtinių dujų automobilių parko plėtimąsi lėmė dvi pagrindinės priežastys: sumažintas mokestis už gamtines dujas kaip kurą, ir vyriausybės vykdoma subsidijų programa. Subsidijos truko nuo 2008 m. iki 2010 m. ir parėmė esamų automobilių pertvarkymą, o taip pat naujų, pagamintų gamybinėse linijose dujomis varomų transporto priemonių pirkimą. Dėl to dujomis varomų transporto priemonių skaičius nuo 2008 m. 68%, tuo tarpu gamtinių dujų pildymo stočių skaičius - beveik dvigubai. Šiuo metu šalyje yra apie 1060 stočių, kur galima užsipilti gamtines dujas, iš kurių apie 1010 yra viešos.

Italija taip pat turi tris suskystintų gamtinių dujų (SGD) importo terminalus, tačiau trūksta pakrovimo-iškrovimo įrangos. Todėl SGD skvarba į rinką yra labai maža. Veikia 8 SGD degalinės, į kurias automobilinėmis cisternomis dujos tiekiamos iš kitų šalių, daugiausia iš Ispanijos. 

(parengta pagal ngvaeurope.eu)