Europos Parlamentas galutinai patvirtino naujas taisyklės, kuriomis siekiama kurti alternatyvaus kuro infrastruktūrą visoje Europoje ir plėtoti bendras technologines specifikacijas, įskaitant suslėgtų ir suskystintų gamtinių dujų degalų papildymo vietas (degalines).

Europos Parlamentas 622 balsų dauguma prieš 29 balsus  priėmė kompromisinę teksto formuluotę, suderintą su Valstybių narių  taryba.

Direktyva nustato bendrą priemonių struktūrą (bendrus pagrindus) alternatyvaus kuro infrastruktūros plėtrai Europos Sąjungoje. Konkrečiau Direktyva nustato minimalius reikalavimus alternatyvaus kuro infrastruktūros kūrimui, kurie turi būti įgyvendinami visų valstybių narių nacionalinės politikos sistemose, įskatinat bendras technines specifikacijas gamtinių dujų (tiek suslėgtų, tiek suskystintų) degalų papildymo vietas.

Dokumentu reikalaujama iš valstybių narių nustatyti tikslus, kad infrastruktūra būtų tinkama labiausiai paplitusiems alternatyviems degalams.  Suslėgtų gamtinių dujų ir elektros įkrovimo infrastruktūrai, kuriai susitarimas numato adekvatų degalų papildymą miestuose ir tankiai apgyvendintose teritorijose, nustatomas 2020 m. terminas, o suslėgtų ir suskystintų dujų degalinių pagrindiniam tinklui prie Transeuropinio transporto tinklo terminas buvo perkeltas į 2025 metus (5 metais vėliau, nei pageidavo Komisija).

Nacionaliniai statybos tikslai turi būti nustatyti tik suslėgtų gamtinių dujų, suskystintų gamtinių dujų ir elektros degalinių tinklams, tuo tarpu daugiau lankstumo valstybėms narėms suteikiama vandenilio degalinių tinklo plėtotei. Suslėgtos gamtinės dujos ir suskystintos gamtinės dujos vaidins pagrindinį vaidmenį Europos degalų strategijoje, o su  gamtinėmis dujomis varomomis transporto priemonėmis susijusi pramonė veiks glaudžiai kartu su nacionalinėmis vyriausybėmis 24 mėnesius, kad būtų sėkmingai plėtojamos nacionalinės politikos struktūros.

Pagrindinės priemonės, dėl kurių buvo susitarta, yra šios:

  • Minimalūs infrastruktūros Europos Sąjungoje lygiai, dėl kurių  valstybės narės turės pateikti Komisijai nacionalinius planus – alternatyvių degalų degalinių ir įkrovimo stočių infrastruktūros minimalių lygių planus.
  • Europos Sąjungos mąsto infrastruktūros standartai, įskatinat standartizuotą degalinių įrangą gamtinėms dujoms.
  • Aiški informacija vartotojams, siekiant palengvinti naudojimąsi įkrovimo stotimis ir degalinėmis, bei skirtingų švarių ir įprastinių degalų kainų palyginimas.

Valstybės narės dabar turės sukurti nacionalinius veiksmų planus, susijusius su gamtinių dujų ir biometano panaudojimu, kad apsirūpintų tinkama suslėgtų gamtinių dujų ir suskystintų gamtinių dujų kuro papildymo infrastruktūra (kelių ir jūrine) pagal šias nuostatas:

  • 2020 m. tikslas dėl suslėgtų gamtinių dujų : adekvatus kuro papildymas miesto ribose ir tankiai apgyvendintose teritorijose.
  • 2025 m. tikslas dėl suslėgtų gamtinių dujų ir suskystintų gamtinių dujų (keliuose): minimalus degalinių skaičius prie pagrindinio Transeuropinio transporto tinklo (kas 150 km suslėgtoms gamtinėms dujoms ir kas 400 km suskystintoms gamtinėms dujoms yra minimi kaip nurodomieji maksimalūs nuotoliai)
  • 2025 m. tikslas dėl suskystintų gamtinių dujų (laivininkystėje): degalų papildymas pakankamame skaičiuje Transeuropinio transporto tinklo jūros uostų.
  • 2030 m. tikslas dėl suskystintų dujų (laivininkystėje): kuro papildymas pakankamame skaičiuje Transeuropinio transporto tinklo vidaus uostų.
  • Bendri techniniai standartai suspaustų gamtinių dujų ir suskystintų gamtinių dujų degalinėms iki 2015 m.

Direktyva numato rinkos įvertinimą ir galimą iniciatyvos peržiūrėjimą 2027 metais. Manoma, kad Direktyva po lingvistinio patikrinimo bus viešai paskelbta 2014 m. antroje pusėje. Po Europos Parlamento balsavimo naujosios taisyklės turėtų būti oficialiai priimtos  Taryboje šiemet.

(parengta pagal www.ngvaeurope.eu)