Europos Komisija sausio mėn. pristatė priemonių paketą, kurių tikslas – užtikrinti, kad  alternatyvaus kuro pildymo stotys turėtų vienodus standartus visoje Europoje. Į šią strategiją įtrauktos ir suslėgtos gamtinės dujos (CNG) bei suskystintos gamtinės dujos (LNG). Europos Komisija konstatavo, kad iki šiol buvusios pastangos, siekiant paskatinti vieningos sistemos atsiradimą, buvo nepakankamos ir nekoordinuotos. EK konstatavo, kad šiuo metu egzistuoja trys pagrindinės kliūtys: brangios transporto priemonės, nedidelis vartotojų suinteresuotumas naudotis tokiu transportu ir kuro pildymo stočių trūkumas, o tai sukuria vadinamąjį „vištos ar kiaušinio“ efektą – vartotojai neperka transporto priemonių, nes nėra pildymo stočių tinklo, o šio tinklo nėra, nes nėra pakankamai vartotojų.

Siekiant keisti šią situaciją, Europos Komisija pasiūlė privalomų tikslų paketą valstybėms narėms. Šio paketo esmė – šalims narėms bus nustatytas minimalus būtinas švaraus kuro (elektros energijos, vandenilio ir gamtinių dujų) infrastruktūros sukūrimo lygmuo, taip pat bendri visose ES šalyse įrangos standartai.   Šie bendri reikalavimai suslėgtoms ir suskystintų dujų pildymo stotims, skirtoms lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams ir laivams turi būti nustatyti iki 2015 metų.

Europos komisija siūlo iki 2020 metų įrengti suskystintų gamtinių dujų (LNG) degalines kas 400 kilometrų pagrindiniuose ES transporto koridoriuose. Šiuo metu visoje yra tik 38 tokios pildymo stotys, planuojama, kad jų tinklas turėtų išsiplėsti iki 181 stoties, skirtos sunkiasvorėms gamtinėmis dujomis varomoms transporto priemonėms.

Suslėgtomis gamtinėmis dujomis (CNG) ES yra varomos apie vieną milijoną transporto priemonių -, tai sudaro 0,5% viso transporto. Europos Komisija siūlo užtikrinti, kad būtų pakankamas skaičius viešai prieinamų pildymo stočių, o maksimalus atstumas tarp stočių turėtų būti ne didesnis nei 150 kilometrų.

Bendri standartai bus skirti ir vandenilio degalinėms, kurios šiuo metu jau veikia 14-oje valstybių narių, o Vokietijoje, Italijoje ir Danijoje jų  tinklas yra didelis, tačiau daugelis pildymo stočių nėra viešai prieinamos.

Valstybės narės galės įgyvendinti šiuos pakeitimus, nebūtinai iš viešoje sektoriaus išlaidų, tačiau skatinant privataus sektoriaus investicijas. ES parama jau yra prieinama iš TEN-T programos biudžeto, Sanglaudos ir struktūrinių fondų.

 

 

(parengta pagal www.ngvglobal.com )