Rugsėjo 9-ąją Kaune surengtas seminaras „Biodujos miesto viešojo transporto autobusams“. 

Jame dalyvavo ir svečiai iš Skandinavijos bei kitų kaimyninių šalių. 2009-aisiais kelių Baltijos regionų šalių miestų merai pasirašė paktą dėl CO2 išmetimo sumažinimo 20 proc. 

Kiekvienas iš miestų turėjo parengti planą, kaip šių tikslų pasiekti. Vienas iš būdų spręsti problemą galėjo tapti biodujų naudojimas viešajame transporte. Planui įgyvendinti parengtas projektas „Baltic Biogas Bus“. Jis truko trejus metus, o 2013-aisiais buvo pratęstas iki 2014-ųjų. 

Projekto tikslas – sudominti savivaldybių vadovus bei įtikinti juos, kad miestų autobusuose būtų atsisakyta dyzelinio kuro.

 Daugiau informacijos