Kokybės politika


UAB „SG dujos”

UAB „SG dujos” veiklos sritys – ekologiško kuro plėtra Lietuvos transporto ir energetikos sektoriuose, inovacinių projektų, susijusių su pažangiomis kuro rūšimis (CNG, LNG, biometanu ir vandeniliu) bei atitinkama infrastruktūra, vystymas.

Įmonės vadovybė įsipareigoja:
- užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
- siekti vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
- reguliariai peržiūrėti ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką bei tikslus;
- kokybiškai vykdyti numatytas savo veiklos sritis;
- stengiasi nuolat kelti darbuotojų kompetenciją ir kvalifikaciją;
- siekti švaresnių, efektyvesnių ir tvaresnių kuro bei energijos gamybos, perdavimo ir saugojimo sprendimų.

MISIJA.
Kurti naudą siekiant švaresnių, efektyvesnių ir tvaresnių kuro bei energijos gamybos, perdavimo ir saugojimo sprendimų.

VIZIJA.
UAB „SG dujos” - pirmaujanti Rytų bei Šiaurės Europoje, pažangi, iniciatyvi ir atvira pažangių energiją taupančių sprendimų bei alternatyvvaus kuro transportui gamybos bendrovė, bendradarbiaujanti su pasauliniais savo sričių lyderiais.


UAB „SG dujos” kokybės politika peržiūrėta 2021 m. balandžio mėnesį.


UAB „SG dujos Auto”

UAB „SG dujos Auto” veiklos sritys – moksliniai tyrimai, inovacinių projektų, susijusių su alternatyviomis kuro rūšimis, vystymas ir įgyvendinimas, metanu ir metano-vandenilio mišiniais varomo viešojo transporto kuro sistemų priežiūra ir administravimas, transporto parkų valdymo sprendimai ir jų monitoringas, inovacinių energetikos projektų, tokių kaip vandenilio ir biometano gamyba, vystymas ir įgyvendinimas.

UAB „SG dujos Auto“ vadovybė:
- įsipareigoja užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
- siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
- reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką bei tikslus;
- įsipareigoja kokybiškai vykdyti numatytas savo veiklos sritis;
- stengiasi nuolat kelti darbuotojų kompetenciją ir kvalifikaciją;

MISIJA. 
Kurti naudą siekiant švaresnių, efektyvesnių ir tvaresnių transporto bei energijos gamybos, perdavimo ir saugojimo sprendimų.

VIZIJA. 
„SG dujos Auto“ - pažangi, iniciatyvi ir atvira mokslinių tyrimų ir jų pritaikymo bendrovė, bendradarbiaujanti su pasauliniais savo sričių lyderiais.


UAB „SG dujos Auto” kokybės politika peržiūrėta 2021 m. balandžio mėnesį.