Kokybės politika


UAB „SG dujos”

UAB „SG dujos” veiklos sritys – suslėgtų gamtinių dujų (CNG) gamyba, pritaikymas ir šio ekologiško kuro plėtra Lietuvos transporto sektoriuje, inovacinių projektų, susijusių su pažangiomis kuro rūšimis bei atitinkama užpildymo infrastruktūra, vystymas.

Mūsų įsipareigojimai:
- užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
- siekti vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
- reguliariai peržiūrėti ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką bei tikslus;
- kokybiškai vykdyti numatytas savo veiklos sritis;
- stengtis nuolat kelti darbuotojų kompetenciją ir kvalifikaciją;
- siekti švaresnių, efektyvesnių ir tvaresnių transporto bei energijos gamybos, perdavimo ir saugojimo sprendimų.

Mūsų misija:
Kurti naudą siekiant švaresnių, efektyvesnių ir tvaresnių kuro bei energijos gamybos, perdavimo ir saugojimo sprendimų.

Mūsų vizija:
UAB „SG dujos” - pirmaujanti Rytų bei Šiaurės Europoje, pažangi, iniciatyvi ir atvira pažangių energiją taupančių sprendimų bei alternatyvvaus kuro transportui gamybos bendrovė, bendradarbiaujanti su pasauliniais savo sričių lyderiais.UAB „SG dujos Auto”

UAB „SG dujos Auto” veiklos sritys – moksliniai tyrimai, viešojo transporto parko valdymo sprendimai ir jų monitoringas, inovacinių projektų, susijusių su alternatyviomis kuro rūšimis, vystymas ir įgyvendinimas, gamtinėmis dujomis varomo viešojo transporto dujų sistemų priežiūra ir administravimas.

Mūsų įsipareigojimai:
- įsipareigoja užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
- siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
- reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką bei tikslus;
- įsipareigoja kokybiškai vykdyti numatytas savo veiklos sritis;
- stengiasi nuolat kelti darbuotojų kompetenciją ir kvalifikaciją;
- siekti švaresnių, efektyvesnių ir tvaresnių transporto bei energijos gamybos, perdavimo ir saugojimo sprendimų.

Mūsų misija: 
Kurti naudą siekiant švaresnių, efektyvesnių ir tvaresnių transporto bei energijos gamybos, perdavimo ir saugojimo sprendimų.

Mūsų vizija: 
Tai pažangi, iniciatyvi ir atvira mokslinių tyrimų ir jų pritaikymo bendrovė, bendradarbiaujanti su pasauliniais savo sričių lyderiais.