Atsiliepimai


Prašome įvertinti mūsų veiklą. Būsime dėkingi už konstruktyvią kritiką bei racionalius pasiūlymus.

Atsiliepimus mūsų veiklai galite pateikti per "Google" sistemą:

UAB „SG dujos“

UAB „SG dujos“ suslėgtų gamtinių dujų (CNG) užpildymo stotis Klaipėdoje

UAB „SG dujos“ suslėgtų gamtinių dujų (CNG) užpildymo stotis Šiauliuoe

UAB „SG dujos Auto“