Apie mus


Pagrindinės „SG dujos“ įmonių grupės veiklos sritys – suslėgtų (CNG) ir suskystintų (LNG) gamtinių dujų infrastruktūros kūrimas, pritaikymas ir šio ekologiško kuro plėtra Lietuvos transporto ir pramonės sektoriuose.

„SG dujos“ įmonių grupė yra suslėgtų gamtinių dujų kaip kuro rūšies pritaikymo Lietuvos transporte pradininkė, rinkos ir inovacijų lyderė, sėkmingai plėtojanti savo veiklą ir reikšmingai prisidedanti prie alternatyvaus kuro Lietuvoje plėtros.

 

 

UAB „SG dujos”

Projektuoja, stato ir eksploatuoja gamtinių dujų (CNG/LNG) kompresorines stotis, kuriose miestų autobusai galėtų greitai ir patogiai užsipildyti kuro talpas bei važiuoti naudodami šį pigų ir ekologišką kurą.

Šiuo metu UAB „SG dujos“ savo veiklą yra sutelkusi vienuolikoje Lietuvos miestų – Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Telšiuose, Ukmergėje, Kalvarijoje, Pabradėje ir Kėdainiuose plėtodama gamtinių dujų infrastruktūrą.

UAB „SG dujos“ savo lėšomis yra įkūrusi suslėgtų gamtinių dujų gamybos bazes – kompresorines stotis Klaipėdoje (2007), Šiauliuose (2011), Kaune (2012), Marijampolėje (2014) Ukmergėje (2014),  Telšiuose (2014), Vilniuje (2020 m.)

Bendrovė investuoja į naujas ekologiško kuro panaudojimo technologijas, bendradarbiauja su Lietuvos mokslo institucijomis dėl tolesnio gamtinių dujų ir kitų ekologiško kuro rūšių pritaikomumo Lietuvos rinkai tyrimuose, investuoja į šių tyrimų plėtrą.


 

 

UAB „SG dujos Auto”
2013 m. savo ir Europos struktūrinių fondų lėšomis įkūrė Vandenilio kaip kuro ar kuro priedo, ekologiškų kuro priedų ir kuro sistemų eksperimentinių tyrimų laboratoriją Pabradės mieste.

Pirmoji Lietuvoje ir Baltijos šalyse tokio pobūdžio laboratorija tiria naujos ekologiško kuro rūšies – vandenilio ir gamtinių dujų mišinio (hidrometano) panaudojimo transporto priemonėse galimybes. Prisidedama prie klimato kaitos mažinimo programų, laboratorija bendradarbiauja su didžiausiais Europos transporto priemonių gamintojais.

Kitos įmonės veiklos sritys – transporto parkų valdymo sprendimai, inovacinių projektų, susijusių su alternatyviomis kuro rūšimis, vystymas ir įgyvendinimas.

 
 

 

UAB „VIVA GRID”
Pagrindinė veikla - gamtinių dujų panaudojimas pramonės objektuose keičiant taršius energijos šaltinius į aplinkai draugiškus.

Pirmasis bendrovės įgyvendintas projektas Lietuvoje - SkGD (LNG) išdujinimo stotis Viečiūnų gyvenvietėje.

 


SG dujos įmonių grupės gamtinių dujų Lietuvos transporte etapai

2007 m. – 2018 m. sukurta suslėgtų gamtinių dujų (CNG) infrastruktūra miestų autobusų parkams.

2018 m. panaikintas akcizas visam transportui, auga vežėjų susidomėjimas, tačiau plėtrą stabdo ribota infrastruktūra – Lietuvoje veikia 9 CNG stotys.

2019-2021 m. planuojamos pirmosios stacionarios suskystintų gamtinių dujų (LNG) stotys, sujungsiančios Lietuvą su Europos transporto koridoriais. Planuojama sukurti mobilių LNG stočių tinklą visose Baltijos šalyse, įjungiant Lietuvą į mėlynuosius Europos Sąjungos LNG koridorius.


Višta ar kiaušinis?

CNG Infrastruktūra Lietuvoje kol kas apima 9 miestus - iki 2018 m. gamtinės dujos pigios buvo tik miestų autobusų parkams, vežantiems keleivius miestuose. 

Planuojama, kad LNG infrastruktūra pradės veikti 2020 -2021 m. Nuo 2018 m. Lietuvoje panaikinus akcizą, CNG/LNG yra pigios visam transportui, todėl vežėjai jau dabar nori daugiau stočių – mes daugiau vežėjų, kad verslas būtų rentabilus abiems pusėms. Tai galime padaryti kartu, telieka pradėti veikti – čia ir dabar!