Kokybės politika


UAB „SG dujos Auto” veiklos sritys – viešojo transporto parko valdymo sprendimai ir jų monitoringas, inovacinių projektų,  susijusių su alternatyviomis kuro rūšimis, vystymas ir įgyvendinimas, gamtinėmis dujomis varomo viešojo transporto dujų sistemų priežiūra ir administravimas.

Aukščiausioji UAB „SG dujos Auto“ vadovybė:

  • įsipareigoja užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
  • siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
  • reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką bei tikslus;
  • įsipareigoja kokybiškai vykdyti numatytas savo veiklos sritis;
  • stengiasi nuolat kelti darbuotojų kompetenciją ir kvalifikaciją.

 

MISIJA.

Kurti naudą siekiant švaresnių, efektyvesnių ir tvaresnių transporto bei energijos gamybos, perdavimo ir saugojimo sprendimų.

VIZIJA.

Tai pažangi, iniciatyvi ir atvira mokslinių tyrimų ir jų pritaikymo bendrovė, bendradarbiaujanti su pasauliniais savo sričių lyderiais.