Apie mus


logowall-sgdujos

Pagrindinė UAB “SG dujos” veiklos sritis – suslėgtų gamtinių dujų (SGD) gamyba, pritaikymas ir šio ekologiško kuro plėtra Lietuvos transporto sektoriuje. „SG dujos“ įmonių grupę sudaro trys bendrovės – UAB „SG dujos“, UAB „SG dujos Auto“ ir UAB „Vivagrid“.

UAB „SG dujos“ yra suslėgtų gamtinių dujų kaip kuro rūšies pritaikymo Lietuvos transporte pradininkė ir lyderė, sėkmingai plėtojanti savo veiklą ir reikšmingai prisidedanti prie alternatyvaus kuro Lietuvoje plėtros.

„SG dujos“ svarbiausi siekiai yra:

  • padėti Lietuvos miestų viešojo transporto įmonėms atnaujinti savo automobilių parkus SGD pritaikytomis transporto priemonėmis
  • kurti ir plėtoti SGD transporto kuro talpų užpildymo infrastruktūrą
  • Teikti konsultacijas transporto priemonių gamtinių dujų įrangos eksploatavimo klausimais.

Šiuo metu įmonė savo veiklą yra sutelkusi šešiuose Lietuvos miestuose – Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune, Marijampolėje, Telšiuose ir Ukmergėje, padeda šių miestų autobusų parkams atsinaujinti gamtinėmis dujomis varomais autobusais, plėtoja SGD infrastruktūrą.

Bendrovė projektuoja, stato ir eksploatuoja gamtinių dujų kompresorines stotis, kuriose miestų autobusai galėtų greitai ir patogiai užsipildyti kuro talpas bei važiuoti naudodami šį pigų ir ekologišką kurą.

Bendrovė savo lėšomis yra įkūrusi suslėgtų gamtinių dujų gamybos bazes – kompresorines stotis Klaipėdoje (nuo 2007 m.), Šiauliuose (2011 m.), Kaune (2012 m.), Marijampolėje (2014 m.) Ukmergėje (2014).  „SG dujos“ taip pat siekia plėtoti didmeninę prekybą suslėgtomis gamtinėmis dujomis technologinėms reikmėms, investuoja į naujas  šio ekologiško kuro panaudojimo technologijas, bendradarbiauja su Lietuvos mokslo institucijomis dėl tolesnio gamtinių dujų ir kitų ekologiško kuro rūšių pritaikomumo Lietuvos rinkai tyrimuose, investuoja į šių tyrimų plėtrą.

UAB „SG dujos“  grupės įmonė  UAB „SG dujos Auto” 2013 m. savo ir Europos struktūrinių fondų lėšomis įkūrė Vandenilio kaip kuro ar kuro priedo, ekologiškų kuro priedų ir kuro sistemų eksperimentinių tyrimų laboratoriją Pabradės mieste Švenčionių savivaldybėje. Pirmoji Lietuvoje ir Baltijos šalyse tokio pobūdžio laboratorija tiria naujos ekologiško kuro rūšies – vandenilio ir gamtinių dujų mišinio (hidrometano) – panaudojimo transporto priemonėse galimybes.

Kitos UAB „SG dujos Auto” veiklos sritys – viešojo transporto parko valdymo sprendimai ir jų monitoringas, inovacinių projektų,  susijusių su alternatyviomis kuro rūšimis, vystymas ir įgyvendinimas, gamtinėmis dujomis varomo viešojo transporto dujų sistemų priežiūra ir administravimas.